Tags:

Đăng nhập hàng ngày, nhận ngay giải thưởng với trò chơi vua câu cá tại W88

Viết bởi xixulutu Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Điều kiện và điều khoản Khuyến mãi tại w88

  • Bắt đầu từ 00:00:01 (GMT+8) ngày 01/10/2019 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/10/2019.
  • Thành viên cần phải đăng nhập vào trong trò chơi vua câu cá bằng thiết bị di động và có được cơ hội nhận ngay giải thưởng như sau:
ĐĂNG NHẬP VÀO TRÒ CHƠIGIẢI THƯỞNG
Đăng nhập 1 ngày30 Xu
Đăng nhập liên tục 2 ngày50 Xu
Đăng nhập liên tục 3 ngày80 Xu
Đăng nhập liên tục 4 ngày100 Xu
Đăng nhập liên tục 5 ngày150 Xu
Đăng nhập liên tục 6 ngày180 Xu
Đăng nhập liên tục 7 ngày200 Xu
  • W88 có quyền ngưng chương trình này vào bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo.
  • Các quy định chung về chương trình khuyến mãi của W88 được áp dụng.

Tags: