Tags:

Đăng nhập hàng ngày để nhận ngay giải thưởng tri vua tại nhà cái W88

Viết bởi xixulutu Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Điều kiện và điều khoản khuyến mãi w88

  • Bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/09/2019 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 30/09/2019.
  • Phải đăng nhập vào trong trò chơi vua câu cá bằng thiết bị di động và có được cơ hội nhận ngay giải thưởng như sau:
ĐĂNG NHẬP VÀO TRÒ CHƠIGIẢI THƯỞNG
Đăng nhập 1 ngày30 Xu
Đăng nhập liên tục 2 ngày50 Xu
Đăng nhập liên tục 3 ngày80 Xu
Đăng nhập liên tục 4 ngày100 Xu
Đăng nhập liên tục 5 ngày150 Xu
Đăng nhập liên tục 6 ngày180 Xu
Đăng nhập liên tục 7 ngày200 Xu
  • W88 có quyền khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo cho thành viên.
  • Các quy định chung về khuyến mãi W88 được áp dụng cho các thành viên w88.

Tags: